industries

GORĄCA LINIA

94 341 17 00


Oddzwonimy do Państwa

Nasz serwis oddzwaniania

Ochrona danych osobowych

 

1.                 Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych       

 

A. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach tej witryny internetowej, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Robert Willam

Al. Monte Cassino 6

75-412 Koszalin

Tel.: 22 665 40 86

Internet: https://www.schaefer-shop.pl/

 

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych: ochronadanych@schaefer-shop.pl

 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy Państwa o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych (dalej „dane”).

2.                 Przetwarzanie danych   

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i usługami i pragniemy, aby odwiedzając nasze strony internetowe mieli Państwo poczucie, że Państwa dane osobowe są bezpieczne.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Dlatego przestrzeganie postanowień rozporządzenia unijnego o ochronie danych (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych jest dla nas oczywistością. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez nas i przez zewnętrznych dostawców usług. Przekazywanie danych do państw spoza UE regulują zgodne z treścią ustawy postanowienia umowne, np. umowy standardowe UE.

Dane objęte przetwarzaniem, cele przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy i transfer do krajów spoza UE wymienione w następującym zestawieniu:

2.1            Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa przetwarzane przez nas dane przed przypadkowymi i celowymi manipulacjami, utratą, uszkodzeniem i dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem technicznym.

Nasi pracownicy i ew. osoby trzecie przetwarzające dane są przez nas zobowiązani do zachowania poufności.

 

2.2            Plik dziennika       

Protokołujemy Państwa wizyty na naszych stronach internetowych. Są przy tym przetwarzane następujące dane: nazwa wywołanej strony internetowej, data i godzina wywołania, ilość przesłanych danych, nazwa i wersja przeglądarki, używany przez Państwa system operacyjny, odsyłający URL (poprzednio odwiedzana strona), Państwa adres IP oraz dostawca usług internetowych wysyłający żądanie. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo na stronie. Dane przetwarzamy zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem, wg art. 6 ust. 1 f) RODO. Plik dziennika jest usuwany po upłynięciu celu wykorzystania, chyba, że jest wymagany do wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych naruszeń prawa, które wyszły na jaw w okresie przechowywania.

 

2.3            Hosting        

 

W ramach hostingu zapisywane są wszystkie dane przetwarzane w związku z obsługą tej strony internetowej. Jest to konieczne, aby umożliwić działanie strony. Dane przetwarzamy zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem, wg art. 6 ust. 1 f) RODO. W celu udostępnienia treści internetowych korzystamy z usług dostawców webhostingu, którym przekazujemy wyżej wymienione dane.

 

2.4            Kontakt

 

Jeżeli skontaktują się z nami Państwo, Państwa dane (nazwisko, dane kontaktowe, o ile zostały podane) i Państwa wiadomość będą przetwarzane wyłącznie do celów opracowania i realizacji Państwa zapytania. Dane te są przez nas przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 6 ust. 1 f) RODO.

 

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy w celu aplikacji, automatycznie zapisujemy dobrowolnie przekazane nam przez Państwa dane osobowe w celu dalszej obróbki. Materiały związane z aplikacją nie są przekazywane stronom trzecim.

 

2.5            Newsletter

Oferujemy subskrypcję newslettera, dzięki któremu możemy regularnie przekazywać Państwu informacje o naszym przedsiębiorstwie i ofertach. Jeżeli subskrybują Państwo newsletter, przetwarzamy przekazane nam przy tym przez Państwa dane (adres e-mail i ewentualne inne, dobrowolnie przekazane dane). Subskrypcja wymaga wyrażenia następującej zgody:

„Klikając „Subskrybuj teraz”, wyrażam zgodę na informowanie mnie przez Schäfer Shop drogą e-mailową o ofertach specjalnych, promocjach i konkursach. Wycofanie zgody jest możliwe w każdym momencie.”

Przesyłanie newslettera w wyniku rejestracji następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Rejestracja do newslettera następuje na tzw. zasadzie double opt-in. W celu zapobiegania nadużyciom po rejestracji wysyłamy Państwu wiadomość e-mail, poprzez którą potwierdzają Państwo swoją rejestrację. Abyśmy mogli udokumentować proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi, Państwa rejestracja jest protokołowana. Obejmuje to zapis czasu rejestracji i jej potwierdzenia oraz Państwa adresu IP. W celu przesyłania newslettera korzystamy z usług Cheetah Digital, usługodawcy, któremu przekazujemy wymienione wyżej dane. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z newslettera, anulując subskrypcję w centrum newsletterów lub poprzez kontakt z nami pod adresem ochronadanych@schaefer-shop.pl."

2.6            Reklama

 

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane do celów kontaktów reklamowych, aby informować Państwa o zmianach i nowościach produktowych naszych oraz naszych spółek stowarzyszonych. Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, f RODO. Mogą Państwo w każdym momencie odmówić zgody na wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, przesyłając wiadomość na adres anulowaniereklam@schaefer-shop.pl lub ochronadanych@schaefer-shop.pl.

2.7            Konto klienta

 

Zakładając konto klienta wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie przez nas Państwa danych podstawowych (nazwisko, adres, adres e-mail) oraz danych użytkownika (nazwa użytkownika, hasło). Dzięki temu możemy zidentyfikować Państwa jako naszych klientów i udostępnić Państwu możliwość zarządzania Państwa zamówieniami. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres info@schaefer-shop.pl. Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

2.8            Inne zastosowania adresu e-mail

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 b) i 1 f) RODO wykorzystujemy Państwa adres e-mail do następujących celów: Wysyłanie dokumentów w ramach transakcji kupna (np. ofert, potwierdzeń zamówienia, potwierdzeń zlecenia, rachunków, przypomnień o płatnościach), newslettery reklamowe skierowane do stałych klientów, zapytania o informacje zwrotne do zamówień, ankiety online (dobrowolnych) dotyczące stosunków handlowych

2.9            Transakcja kupna           

 

Przetwarzamy Państwa dane zamówienia w celu realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO.

Przekazujemy Państwu dane adresowe przedsiębiorstwu, któremu zlecamy dostawę zamówienia. Jeśli jest to wymagane do realizacji zamówienia, dodatkowo przekazujemy Państwa adres e-mail oraz numer telefonu przedsiębiorstwu, któremu zlecamy dostawę, w celu uzgodnienia terminu dostawy (notyfikacja).

Przekazujemy Państwa dane dot. transakcji (nazwisko, data zamówienia, rodzaj płatności data wysyłki i/lub odbioru, odbiorca i odbiorca płatności, ew. dane konta bankowego lub karty kredytowej) dostawcy usług płatniczych realizującemu płatność.

Przetwarzamy Państwa dane zamówienia w celu realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO.

2.10       Google Analytics

 

Ta strona internetowa wykorzystuje różne produkty i usługi Google do analizy stron internetowych. Są to usługi świadczone przez Google Ireland Limited ("Google"), spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia:

Informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony (łącznie z Państwa adresem IP) zgromadzone przez pliki cookies są przekazywane na serwer firmy Google i tam przechowywane. Wykorzystujemy zapisane informacje do analizy korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci dla administratora tej strony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy zgodnie z naszym przeważającym interesem w celu optymalnego marketingu naszej oferty online, zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Google w żadnym wypadku nie łączy Państwa adresu IP z innymi zebranymi przez siebie danymi.

Zwracamy uwagę, że na tej stronie wykorzystujemy usługę Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Rozszerzenie to powoduje, że adresy IP są skracane przed przesłaniem na serwer. Dlatego z reguły bezpośrednie powiązanie zapisanych danych z Państwa osobą jest niemożliwe. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google i dopiero tam skracany.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, instalując dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics, dostępny pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatkowo należy uwzględnić wskazówki dotyczące stosowania danych przez Google w sieci Google Partners, dostępne pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
www.google.com/privacy_ads.html

Google posiada certyfikat, dostępny do wglądu pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

2.11       DoubleClick

 

Niniejsza strona korzysta z pikseli lub przezroczystych plików GIF w celu wspierania marketingu online. Te pliki GIF są udostępniane przez naszego partnera do spraw zarządzania wyświetleniami, DoubleClick Inc., spółkę zależną Google. Za pomocą tych plików DoubleClick może jednoznacznie wykryć w Państwa przeglądarce plik cookie pozwalający określić, poprzez które reklamy klienci są przekierowywani na nasze strony internetowe. Plik cookie jest zapisywany przez nas lub przez innego klienta współpracującego z DoubleClick. Uzyskane za pomocą plików cookie lub technologii spotlight i wspólnie wykorzystywane informacje są anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Nie zawierają one Państwa nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail. Możliwość opt-out: Więcej informacji na temat DoubleClick oraz blokowania działania tej technologii można znaleźć w centrum ochrony danych Google, pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ads/. Mają tam Państwo m.in. możliwość wyłączenia plików cookie DoubleClick, a przez to „wyświetlania spersonalizowanych reklam online”.

 

2.12       Adobe Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Adobe Analytics, narzędzie do analizy ruchu sieciowego firmy Adobe. Adobe Analytics używa cookies i pikseli monitorujących, które wywoływane przez Państwa urządzenie lub zapisywane na nim i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony. Uzyskane w ten sposób informacje na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są przekazywane na serwer Adobe Analytics na terenie UE i tam zapisywane. Adobe Analytics wykorzystuje te informacje, aby analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej i opracowywać dla nas raporty o Państwa aktywności w sieci.

 

Możliwość opt-out: Adobe Analytics umożliwia odwiedzającym nasz sklep internetowy możliwość zablokowania wykorzystania informacji z sesji również bez globalnej dezaktywacji cookies. W tym celu należy dodać opcję opt-out w domenach Adobe Analytics 2o7.net i omtrdc.net. Aby zapobiec wykorzystaniu Państwa danych przez Adobe Analytics, należy kliknąć tutaj (opt-out). Więcej informacji na temat ochrony danych przez Adobe Analytics oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych Adobe Analytics można znaleźć w Adobe Privacy Center pod adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy.html

3. Czas przechowywania danych

               

Przechowujemy dane osobowe tylko przez okres wymagany do celów przetwarzania albo do momentu odwołania przez Państwa udzielonej zgody. O ile wynika to z przepisów ustawowych, okres przechowywania określonych danych może, niezależnie od celów przetwarzania wynosić do 10 lat./są zachowywane.

4. Prawa osoby zainteresowanej       

 

Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania (art. 15-22 RODO). Prosimy o odpowiednie potwierdzenie swojej tożsamości i konkretne sformułowanie zapytania.

4.1 Informacja      

 

Na życzenie mogą Państwo w dowolnej chwili bezpłatnie otrzymać informację na temat wszystkich Państwa danych osobowych zapisanych przez nas.

4.2 poprawianie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania (blokowanie), odmowa

               

Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub dane te przestały być aktualne, na odpowiednie zapytanie zlecimy usunięcie lub zablokowanie Państwa danych lub dokonamy odpowiednich poprawek (jeżeli jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem). To samo dotyczy sytuacji, w której na przyszłość mamy przetwarzać Państwa dane jedynie w ograniczonym stopniu.

4.3 Przenoszalność danych      

 

Na żądanie udostępniamy Państwa dane w powszechnym, uporządkowanym i czytelnym dla maszyn formacie, tak aby mogli je Państwo na żądanie przekazać innym podmiotom odpowiedzialnym.

4.4 Prawo do wniesienia skargi

               

Jeżeli mają Państwo uzasadnione przesłanki ku temu, że przetwarzanie Państwa danych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych lub że Państwa prawa związane z ochroną danych zostały w inny sposób naruszone, mogą Państwo złożyć skargę do urzędu nadzorującego.

4.5 Prawo do odwołania zgody ze skutkiem na przyszłość     

 

Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania.

4.6 Ograniczenia  

 

Dane, dla których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby zainteresowanej, np. dane zanonimizowane w celu analizy, nie są objęte powyższymi prawami. Udzielenie informacji, usunięcie, zablokowanie, poprawianie lub przenoszenie na inne przedsiębiorstwo mogą być ew. możliwe dla tych danych, jeśli podadzą nam Państwo dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację.

4.7 Realizacja praw osoby zainteresowanej

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w kwestii zapytań, uprawnień, zablokowania, odmowy lub usuwania danych albo żądania przeniesienia danych na inne przedsiębiorstwo prosimy o kontakt pod adresem ochronadanych@schaefer-shop.pl.

4.8 Zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych

               

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków ochrony danych, o ile jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny lub zmiany ustawodawcze bądź orzecznicze. W takich przypadkach odpowiednio zaktualizujemy również nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Prosimy zawsze uwzględniać najnowszą wersję oświadczenia o ochronie danych osobowych.