industries

GORĄCA LINIA

94 341 17 00


Oddzwonimy do Państwa

Nasz serwis oddzwaniania

WARUNKI-warunki dostawy i płatności

CENY

Nasze ceny są cenami netto (bez podatku VAT). Podane są do celów informacyjnych i nie mogą być uznane ofertę w rozumieniu art. 66 ust 1 kc. Ceny zachowują ważność do momentu ukazania się nowego katalogu lub nowego cennika internetowego. Ceny ustalane są na podstawie kursu Euro. SSI Schäfer Shop zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku znacznych wahań kursu ww waluty. W momencie wystawiania faktury do cen katalogowych doliczane są aktualne na ten dzień stawki podatku VAT, zgodnie z Ustawą o tym podatku i odnośnymi do niej przepisami.

 

DOSTAWA, KOSZTY WYSYŁKI, TRANSPORT I MONTAŻ

Dostawa

Obszar dostawy towaru ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa realizowana jest na podstawie zamówienia. Część towarów sprowadzana jest z centralnego magazynu w Betzdorf (Niemcy) pod konkretne zamówienie stąd termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 tygodni. SSI Schäfer Shop zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od woli firmy. Zastrzegamy sobie także możliwość dostawy częściowej.

Koszty wysyłki

Zamówione w naszej firmie produkty dostarczamy bezpłatnie!

Dla zamówień o wartości niższej niż 200,00 PLN netto pobieramy opłatę 25,00 PLN netto za przygotowanie przesyłki (koszt opakowań, przeładunku, spedycji). Z opłaty zwolnieni są klienci kontraktowi.

Transport

Produkty zajmujące wiele miejsca w celu łatwiejszego transportu dostarczane są w stanie rozmontowanym. Łatwy montaż na podstawie dołączonej instrukcji.

Montaż

Na życzenie zrealizujemy montaż dostarczonego towaru, orientacyjny koszt tej usługi wynosi około 5 % wartości netto zakupionego towaru. Jeżeli umieszczą Państwo żądanie montażu w złożonym zamówieniu, o ostatecznej cenie towaru wraz z jego montażem i o warunkach dostawy poinformujemy w potwierdzeniu zamówienia. Usługa dotyczy województwa mazowieckiego. W razie pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta naszej firmy.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

W przypadku zamówień o wartości powyżej 8000,- PLN brutto zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 49% wartości zamówienia brutto przed dostarczeniem towaru lub do wysłania towaru za pobraniem. W przypadku pierwszego zamówienia towar wysyłamy za pobraniem. Przy nieterminowej zapłacie za fakturę zastrzegamy sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek karnych. Termin płatności do uzgodnienia.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

Termin gwarancji na nasze towary wynosi 36 miesięcy, o ile nie został podany inny termin. O widocznych uszkodzeniach należy poinformować nas w przeciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku terminowej, uzasadnionej reklamacji bezpłatnie naprawimy towar lub dokonamy wymiany. O ile zaproponowany przez nas sposób realizacji naszych zobowiązań gwarancyjnych jest dla Państwa nie do przyjęcia, mogą Państwo domagać się obniżki ceny lub odstąpić od umowy. Jeśli po przyjęciu towaru stwierdzą Państwo uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian (kształtu i koloru) oraz nieznacznych odstępstw wynikających z postępu technicznego.

 

PRAWO WŁASNOŚCI

Wszystkie dostarczone towary pozostają do momentu całkowitego zapłacenia rachunku własnością sprzedawcy: Robert Willam, al. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin, NIP 669-165-02-57

 

POZOSTAŁE WARUNKI

W sprawach nieujętych w powyższych warunkach handlowych obowiązują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Sąd do rozstrzygania sporów wlaściwy dla siedziby nasej firmy.

 

OCHRONA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane zostaną umieszczone w bazie danych sprzedawcy, dane te będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień składanych w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z t. ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak również do sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.

 

UWAGA ODNOŚNIE ZUŻYTYCH BATERII

Informacja dotycząca sprzedawanych przez nas baterii, zawierających szkodliwe substancje: Jako konsument jesteſcie Państwo zobowiązani do zwrotu starych, zużytych baterii do punktu zbiórki. Utylizujemy zużyte baterie i akumulatory zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, które do nas Państwo przyślecie lub oddacie w naszej filii. Obowiązek przyjęcia zwracanych baterii dotyczy tylko tych baterii, które sprzedajemy oraz w ilościach typowych dla klienta końcowego. Szkodliwe substancje oznaczone są w następujĿcy sposób: Pb oznacza ołów, Cd oznacza kadm a Hg rtęć. W naszym katalogu oferujemy także baterie bez zawartości szkodliwych substancji oraz akumulatory.